Min kära lilla huvudserver har nu fått sin första omstart på över två år. Detta tackvare ett ca 20min långt strömavbrott den första soliga dagen 2007. Jag skulle ha viss förståelse för incidenten om det hade hänt under någon av alla de dagar det har stormat ordentligt, men inte denna dag av alla dagar. Antagligen kopplade väl om något i något ställverk eller nåt ot det hållet.

Nu återstår det lite underhåll av maskinen, den ska nu stängas av (vilket kommer få denna sidan att gå ner igen :)) och damm och skräp ska rensas ut ur dess innanmäte. Och sedan ska senaste linuxkärnan kompileras. Just nu går den på en väldigt gammal 2.6.10.

code:

macke@Artemis:~$ uprecords
   #        Uptime | System                  Boot up 
----------------------------+-------------------------------------------------
   1  737 days, 19:59:21 | Linux 2.6.10       Fri Mar 4 14:55:30 2005
->  2   0 days, 04:29:34 | Linux 2.6.10       Mon Mar 12 10:59:28 2007
----------------------------+-------------------------------------------------
no1 in  737 days, 15:29:48 | at            Thu Mar 19 06:58:49 2009
macke@Artemis:~$

Cheers.

Mycket sorgligt :(

New comment

Name:

Homepage:

E-Mail:

Skriv ordet katt för att bevisa att du inte är en bot:

Message:

 • 1